Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
June 22, 2012
Image Size
371 KB
Resolution
874×1200
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
10,591 (5 today)
Favourites
190 (who?)
Comments
18
Downloads
390
×
For Gemini by tamypu For Gemini by tamypu
SInh nhật chm sao Song Tử :"D 21/5- 21/6
Add a Comment:
 
:iconcomcao:
Comcao Featured By Owner Jul 14, 2014
mình có quyển có hình này <3 <3 đẹp mê ly
Reply
:iconcanceriric:
canceriric Featured By Owner Feb 14, 2013
muốn có thì các bạn cứ đọc bộ "12 mảnh ghép vũ trụ" có tặng kèm đấy ạ, mình cũng có này thích quá cơ :3
Reply
:iconpompomhp:
pompomhp Featured By Owner Aug 24, 2012
e song tử n, dễ thương lắm c ạ. vậy c cung g vậy
Reply
:icontotties:
totties Featured By Owner Aug 20, 2012  Student Digital Artist
:love: i'm gemini!
Reply
:iconmanimania:
manimania Featured By Owner Aug 17, 2012  Professional Filmographer
awesome!
Reply
:iconleemiyu:
leemiyu Featured By Owner Jul 4, 2012
Xinh d man con ngannnnnnnnnnnnnnnn !!!!!!!!!!!Chị hứa l sắp c Leo rồi nh !!!!!!!!!!!!!!
Reply
:iconnamlunvn:
namlunvn Featured By Owner Jul 2, 2012
c ui sao ko co Thien Binh? bun wa nha, ah ma e cung xai hinh c lam ava tren face ma wen beng ko xin fep, gio xin fep ne, cho ngen, ma hinh ni dep thiet do
Reply
:iconachanvn:
achanvn Featured By Owner Jun 24, 2012
C leo xấu tnh nhưng đng yu hem >__< bạn tamipu thiết kế một bộ lịch 12 cung hong đạo để commission đi <3
Reply
:iconleemiyu:
leemiyu Featured By Owner Jul 4, 2012
Ố ố !! Bạn cũng l Leo hửm ? Hửm ?
Reply
:iconachanvn:
achanvn Featured By Owner Jul 4, 2012
^^ đng y
Reply
Add a Comment: