Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
May 26, 2012
Image Size
995 KB
Resolution
750×980
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
11,366 (6 today)
Favourites
218 (who?)
Comments
16
Downloads
1,060
×
Ha Noi by tamypu Ha Noi by tamypu
Những ngày thu Hà Nội :">
Add a Comment:
 
:iconnadiaadel:
NadiaAdel Featured By Owner Jan 13, 2014
love it :) 
so beautiful 
Reply
:iconsoulibra:
Soulibra Featured By Owner Sep 15, 2013  Hobbyist General Artist
Great work like it alot
Reply
:iconbbyan:
bbyan Featured By Owner Mar 14, 2013
bạn ơi, mình tính hỏi bạn mình có thể sử dụng hình này để làm cover book online không, nhưng mình thấy bạn có thiết kế cho nxb nên chắc không sử dụng hình ảnh của bạn được nhỉ ^^
anw mình rất thích phong cách của bạn, rất dịu dàng :x
Reply
:iconbbyan:
bbyan Featured By Owner Mar 14, 2013
cái icon trái tim trong yahoo, nó lại ra cái mad trong này, kì quá (_ _|||)
Reply
:iconbrosssa:
brosssa Featured By Owner Jan 31, 2013
love love love
Reply
:iconchocolatecookiecrumb:
Chocolatecookiecrumb Featured By Owner Aug 9, 2012  Hobbyist Photographer
That flower pot...and the whole composition...sooooooooooooooooo endearing!!! <3
Reply
:iconabandoneddream:
abandoneddream Featured By Owner Aug 9, 2012
lovely style, and so warm. thoughtful. sentimental.
Reply
:iconduahau20nov:
Duahau20nov Featured By Owner Jul 4, 2012
Hà Nội mùa thu~ ♥ :'')
Reply
:icontamypu:
tamypu Featured By Owner Jul 29, 2012
:">
Reply
:iconshirachan91:
shirachan91 Featured By Owner May 28, 2012
h́, trong mấy tranh của chị em thik màu cái này nhất nè
Reply
Add a Comment: