Shop Mobile More Submit  Join Login
MY DESIGN FOR COVER BOOK by tamypu MY DESIGN FOR COVER BOOK by tamypu
"Vineyard man " book :"D
Add a Comment:
 
:iconkimpulse:
kimpulse Featured By Owner Nov 1, 2014
this is so so lovely <3
Reply
:iconngobichanh:
ngobichanh Featured By Owner Sep 3, 2013
WHAAAAAOOOO... That is so NICE Happy cry (Tears of joy) Is it Vietnamese 
In search for answers 
Reply
:iconal-hamadi:
Al-Hamadi Featured By Owner Feb 13, 2013
love it :heart:
Reply
:iconlamori:
Lamori Featured By Owner Jan 23, 2013  Student Artist
sáng tạo ♥ ở nhà sách có nguyên 1 dãy bán sách do chị mần bìa :"> chưa xem qua nội dung mà đã muốn mua về rùi :"> mà sách của Nhã Nam xuất bản thì khỏi bàn :">
Reply
:icono3he0:
o3he0 Featured By Owner Jan 21, 2013  Student Interface Designer
e thix cái font quá ~~~
Reply
:iconanyluck:
AnyLuck Featured By Owner Jan 16, 2013
Not only is this an awesome design, but I also love how you present it here. The photo of the materials used is especially telling since it makes me appreciate all the effort (and time) it must have took. How awesome!
Reply
:icontamypu:
tamypu Featured By Owner Jan 17, 2013
Thanks :">
Reply
:iconanyluck:
AnyLuck Featured By Owner Jan 17, 2013
:aww: You're welcome!
Reply
:iconclaykttie:
claykttie Featured By Owner Jan 12, 2013  Hobbyist Artist
so it was urs?! :-ooooooooooooooooooooooooooo
Reply
:icontamypu:
tamypu Featured By Owner Jan 17, 2013
:">
Reply
:iconemily-the-wolf:
emily-the-wolf Featured By Owner Jan 11, 2013
oh my god! Chị ơi! làm mấy chiếc lá nhỏ làm sao vậy? Chị chỉ em với!! :love:
Reply
Flagged as Spam
:iconemily-the-wolf:
emily-the-wolf Featured By Owner Feb 20, 2013
thằng thần kinh. mày đao à?
Reply
:icontamypu:
tamypu Featured By Owner Jan 17, 2013
cắt bằng kéo em à :">
Reply
:iconemily-the-wolf:
emily-the-wolf Featured By Owner Feb 20, 2013
chắc lâu lắm chị nhỉ? :"> Chị cắt sao mà đều với đẹp ghê á <3
Reply
:iconzennore:
Zennore Featured By Owner Jan 11, 2013  Professional Digital Artist
That... is beautiful. :heart:
Reply
:icontamypu:
tamypu Featured By Owner Jan 17, 2013
Thanks :">
Reply
:icontowanohana:
TowaNoHana Featured By Owner Jan 11, 2013
nhìn thích quá á á á :">
Reply
:icontamypu:
tamypu Featured By Owner Jan 17, 2013
:">
Reply
:iconanph93:
anph93 Featured By Owner Jan 10, 2013  Student
chi sieng wa...cat may cai la nho xiu de thuong ghe :X
Reply
:icontamypu:
tamypu Featured By Owner Jan 17, 2013
:">
Reply
:iconyellowsmoke321:
yellowsmoke321 Featured By Owner Jan 10, 2013  Hobbyist Traditional Artist
pretty
nice job on the little paper leaves
Reply
:icontamypu:
tamypu Featured By Owner Jan 17, 2013
Thanks :">
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 10, 2013
Image Size
837 KB
Resolution
1759×1200
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
6,458
Favourites
156 (who?)
Comments
36
Downloads
95
×